Responsive image

สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยินดีต้อนรับสู่ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลังบันทึกข้อมูลสำหรับบริการนักศึกษา

อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 21.24 น.

รายละเอียดการดาวโหลด ขนาด ปุ่มกดรายละเอียด
ตรวจสอบห้องเข้าอบรมในโครงการอบรมส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันที่ 22/2/2563 - 23/2/2563
(ล่าสุด)
- ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบห้องเข้าอบรมในโครงการอบรมส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันที่ 25/1/2563 - 26/1/2563
(ล่าสุด)
- ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบห้องเข้าอบรมในโครงการอบรมส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข วันที่ 18/1/2563 - 19/1/2563
(ล่าสุด)
- ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบร้านค้ากาดหมั้ว ประจำปี 2562 ตรวจสอบข้อมูลได้เวลา 19.00 น.วันที่ 19/11/2562 - ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจสอบกำหนดการ EDU NEWGEN 2019 124 KB ตรวจสอบข้อมูล
ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ 104 KB ตรวจสอบข้อมูล

Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
News

การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น S.S.B.T.C รุ่นที่ 1


ค่ายสโมสรนักศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจาก สโมสรนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียน ชาวบ้าน ตลอดจนนักศึกษา คณะครุศาสตร์


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู “วันก้าวสู่วิชาชีพครู” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 –6 มิถุนายน 2563 ณ.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


การแข่งขันทักษะวิชาการ วิชาชีพครูและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2563 ณ.คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางEducation New Generation season 5 ณ ลานราชพฤกษ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2562การแข่งขันกีฬาภายใน กล้วยไม้เกมส์ครั้งที่ 12 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้เบื้องต้น C.B.T.C วันที่ 24-27 ตุลาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางพิธีไหว้ครูคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒โครงการปฐมนิเทศเเละประชุมผู้ปกครอง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๑ ณ ห้องประชุมนารีอินทนท์ชั้น ๕โครงการอบรมเสริมศักยภาพทักษะวิชาชีพครู วันก้าวสู่วิชาชีพครู สำนักศึกษาหลักสูตร ค.บ. ชั้นปีที่ ๑ รหัส ๖๒ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ ๒๑ ๐๖ ๖๒


ระบบตารางจองห้องประชุมสโมสรนักศึกษา


Copyright © 2018 - 2020 SMOEDU LPRU | สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

ออกแบบโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ | Web Developer SMOEDU 62

ผู้ใช้งานในขณะนี้

ทดสอบระบบเว็บไซต์โดย

whynopadlock ipv6 ready